อนุทิน #31663

วันนี้นังเตรียมสอนเรื่อง

การนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

(Evidence Based Practice in Cancer Nursing)

พอเหนื่อย สิ่งที่พักสมองดีที่สุด คือมาติดตามอ่านเรื่องดีดีใน G2K

เขียน:

ความเห็น (0)