อนุทิน 31663 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้นังเตรียมสอนเรื่อง

การนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

(Evidence Based Practice in Cancer Nursing)

พอเหนื่อย สิ่งที่พักสมองดีที่สุด คือมาติดตามอ่านเรื่องดีดีใน G2K

เขียน 24 Jan 2009 @ 17:01 ()


ความเห็น (0)