อนุทิน 31663 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

วันนี้นังเตรียมสอนเรื่อง

การนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

(Evidence Based Practice in Cancer Nursing)

พอเหนื่อย สิ่งที่พักสมองดีที่สุด คือมาติดตามอ่านเรื่องดีดีใน G2K

  เขียน:  

ความเห็น (0)