อนุทิน 31633 - Sasinand

Sasinand

นึกถึง...งานวิจัยของ ดร.โสรัจ หงลดารมณ์ ที่ว่า ...
ความ สุขอาจมาจากการมีโอกาสได้รับอำนาจ ซึ่งรวมถึงอำนาจในการพัฒนาความรู้ และรับรู้ข้อมูลของตนเอง ตลอดจนการออกแบบสร้างชุมชนออนไลน์ของตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต Web 2.0 (Hongladarom, Soraj and Bauwens, Michel)
ตอนนี้ เห็นด้วยๆๆเลย อาจารย์คะ ....เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งเลยค่ะ
 รตสว ค่ะ

เขียน 23 Jan 2009 @ 23:04 () แก้ไข 23 Jan 2009 @ 23:21, ()


ความเห็น (0)