อนุทิน 3162 - ธนารักษ์

3 พฤษภาคม  2551

  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง ข้าพเจ้าได้เป็นตัวแทนครูเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ได้เห็นแนวทางในการร่วมมือของบุคคลหลายฝ่าย ที่มีความปรารถนาดีต่อบุตรหลานในชุมชน และร่วมกันบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เขียน 04 May 2008 @ 00:11 ()


ความเห็น (0)