อนุทิน 3162 - ธนารักษ์

  ติดต่อ

3 พฤษภาคม  2551

  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง ข้าพเจ้าได้เป็นตัวแทนครูเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ได้เห็นแนวทางในการร่วมมือของบุคคลหลายฝ่าย ที่มีความปรารถนาดีต่อบุตรหลานในชุมชน และร่วมกันบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)