อนุทิน 31614 - ทรรศน์

  ติดต่อ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 ได้มีโอกาสนำนักเรียนไปปลูกป่าชายเลนเพื่อให้ช่วยกันรักษาสภาพป่าชายเลน นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์และปลูกฝังให้เด็ก ๆ เป็นนักอนุรักษ์ตั้งแต่เยาว์วัยมีภาพมาให้ดูด้วยค่ะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)