อนุทิน 31614 - ทรรศน์

ทรรศน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 ได้มีโอกาสนำนักเรียนไปปลูกป่าชายเลนเพื่อให้ช่วยกันรักษาสภาพป่าชายเลน นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์และปลูกฝังให้เด็ก ๆ เป็นนักอนุรักษ์ตั้งแต่เยาว์วัยมีภาพมาให้ดูด้วยค่ะ

เขียน 23 Jan 2009 @ 15:56 ()


ความเห็น (0)