อนุทิน 31613 - ต้นกล้า

Flash message ที่หาได้เมื่อวาน ไม่สามารถทำงานได้ในบริบทของเรา เนื่องจากการประมวลผล context processor จะทำทีหลังส่วน template (รายละเอียดตามความคิดเห็นที่ 4) ซึ่งวิธีแก้ปัญหาที่เขาแนะนำมาก็ทำงานไม่ได้

จึงหาวิธีอื่น พบว่ามี django-flash ที่ทำเป็น middleware เหมือนกัน แต่สามารถทำงานได้ ในวิธีใช้เขาแนะนำให้ลบ request.flash เองใน View เพราะ context processor มันไม่ทำอะไรเลย นอกจากส่ง request ออกมาเท่านั้น ซึ่งไม่ make sense ... จึงได้เอาทั้ง 2 วิธีมายำรวมกัน และสามารถทำงานได้อย่างที่ต้องการ

- ติดตั้ง django-flash ผ่านทาง easy-install
- สร้าง flash context processor เอง

เขียน 23 Jan 2009 @ 15:46 ()


ความเห็น (0)