อนุทิน 3161 - ธนารักษ์

2   พฤษภาคม 2551

       ได้ไปอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซด์ (Program Micromedia Dreamweaver) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ เป็นโปรแกรมที่ยากแต่วิทยากรที่อบรมให้ความรู้และภาคปฏิบัติได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างสื่อรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบและสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนได้

 

เขียน 04 May 2008 @ 00:03 ()


ความเห็น (0)