อนุทิน 3160 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

network adminstrators ที่ดีต้องเป็นคน paranoid เพราะการมีเครื่องแม่ข่าย online อยู่นั้นเหมือนอยู่ในที่สว่าง ย่อมเป็นเป้าของ hackers จากทั่วโลกตลอดเวลา

เขียน 03 May 2008 @ 23:59 () แก้ไข 03 May 2008 @ 23:59, ()


ความเห็น (0)