อนุทิน 31550 - Sasinand

Sasinand

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่า ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ.2552 เป็นต้นไปกระทรวงมหาดไทยจะเริ่มให้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายเบี้ยยังชีพได้ในวันที่ 13 เม.ย.2552

ขณะนี้ ข้อมูลผู้สูงอายุมีจำนวน 7 ล้านคน จึงเห็นว่าจะกำหนดเกณฑ์ผู้สูงอายุ 60ปีภายในวันที่ 30 มีนาคม 2552 สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้ โดยจะต้องขึ้นทะเบียนภายใน 90 วัน นับจากวันที่เปิดให้ลงทะเบียน
ทั้งนี้ รัฐบาลพยายามจะให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ครบ กรณีที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่าฐานข้อมูลเดิม รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณเพิ่มเติมไว้ในงบกลางปีที่รัฐบาลขอเพิ่ม 

ทราบแล้ว ส่งข้อมูลต่อค่ะ เผื่อใครมีญาติเป็นผู้สูงอายุ

เขียน 22 Jan 2009 @ 16:08 ()


ความเห็น (0)