อนุทิน #31523

     พึงระลึกไว้เสมอว่า การกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ

เพื่อขอพรก็จะ ไม่เป็นผลอะไร หากคุณเองยังไม่ได้พยายามอย่าง

ที่สุดและหาทุกหนทาง เพื่อจะช่วยเหลือตนเอง (^__^)

 
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)