อนุทิน 31523 - เตวิชโช

  ติดต่อ

     พึงระลึกไว้เสมอว่า การกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ

เพื่อขอพรก็จะ ไม่เป็นผลอะไร หากคุณเองยังไม่ได้พยายามอย่าง

ที่สุดและหาทุกหนทาง เพื่อจะช่วยเหลือตนเอง (^__^)

 
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)