อนุทิน 31497 - รัชดาวัลย์ วงษ์ชื่น(อิงจันทร์)

๓. แค่ได้รู้ว่าห่วงใยกัน            อิงจันทร์ก็มีความสุขมากแล้ว

แม้มิใช่คนที่เธอเพ้อฝันถึง       ขอเป็นใครคนหนึ่งซึ่งห่วงหา

ความหวังดีต่อเธอเสมอมา          ปรารถนาให้เธอสุขทุกคืนวัน

ไม่ต้องมารักฉันนั้นก็ได้              ขอเพียงความสุขใจในความฝัน

และขอเพียงสองเราเข้าใจกัน      เพียงเท่านั้นก็พอที่ขอเธอ

เขียน 21 Jan 2009 @ 19:41 () แก้ไข 21 Jan 2009 @ 19:43, ()


ความเห็น (0)