อนุทิน 31459 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คนใดในโลกนี้ ไม่มีใครสอนได้ยากเท่า คนเราเอง
ใจดวงใดในจักรวาลนี้ ไม่มีใจดวงใดสอนได้ยากเท่า ใจของเราเอง

 

ผู้ที่ตามรู้ รู้ทัน ระงับ ข่ม ตัวของตน ใจของตนได้ เป็นผู้ที่เดินเข้าสู่หนทางอันประเสริฐ คือ ถนนแห่งอริยมรรค

ผู้ที่สอนตนเองได้ สอนใจตนเองได้ ผู้นั้นจักเข้าสู่ฐานะอันประเสริฐ
ผู้ที่สอนตนเองได้ สอนใจตนเองได้ และพฤติตามคำสอนของตนเองได้ ย่อมเป็นผู้เลิศที่แท้จริง...

เขียน 21 Jan 2009 @ 10:55 ()


ความเห็น (0)