ติดต่อ

อนุทิน #31456

คนที่ใจงามย่อมงามทั้งกายและใจ

คนที่มีใจงาม อยู่ไกลก็งาม อยู่ใกล้ก็ยิ่งงาม

มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายล้วนแล้วแต่อยากอยู่ใกล้ และอยากให้ผู้ใจงาม

ใจงาม เป็นความงามพร้อมที่สมบูรณ์

อายตนะภายนอกคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
อายตนะภายในคือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมย์
สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ งามด้วยใจ

ใจที่งาม งามเพราะให้ เพราะ "เมตตา..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)