อนุทิน 31455 - ปภังกร Happinesss

ยิ้มไว้ ยิ้มไว้ ยิ้มสู้
รอยยิ้มจะเปลี่ยนกายที่กำลังก้าวลงสู่หลุมแห่งมหันตภัย
รอยยิ้มนี้จะเปลี่ยนใจที่กำลังถูกเพลิงเผาไหม้ให้ดับลง

เมื่อโลกอันตั้งอยู่ในใจที่มีรอยยิ้มกริ่มละมุนละไม
โลกใบน้อยในใจนี้ย่อมสดใสด้วย “เมตตา”
เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก
รอยยิ้มที่ไร้โศรก ค้ำจุนใจ...

เขียน 21 Jan 2009 @ 10:39 ()


ความเห็น (0)