อนุทิน 31395 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

สถานที่ทำบุญเปรียบเสมือนเนื้อหา เจตนาและทัยทานของทายกเปรียบเสมือนเมล็ดพืช
ถ้าเนื้อนาดี คือบุคคลผู้รับ เป็นคนดี มีศีลธรรม
และประกอบด้วยเมล็ดพืช คือ เจตนาและทัยทานของทายก “บริสุทธิ์” ทานนั้นย่อมมีผลมาก (พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน)

  เขียน:  

ความเห็น (0)