อนุทิน 31395 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สถานที่ทำบุญเปรียบเสมือนเนื้อหา เจตนาและทัยทานของทายกเปรียบเสมือนเมล็ดพืช
ถ้าเนื้อนาดี คือบุคคลผู้รับ เป็นคนดี มีศีลธรรม
และประกอบด้วยเมล็ดพืช คือ เจตนาและทัยทานของทายก “บริสุทธิ์” ทานนั้นย่อมมีผลมาก (พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน)

เขียน 20 Jan 2009 @ 00:57 ()


ความเห็น (0)