อนุทิน 31383 - Kwan... Watch...

Reputation is for time; character is for eternity.

 

J. B. Gough

ชื่อเสียงเพียงชั่วยาม
ความเป็น "ตน" ไม่สิ้นสุด

เขียน 19 Jan 2009 @ 23:19 ()


ความเห็น (0)