อนุทิน #31382

วันนี้ทีมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   ได้ออกเยี่ยมโครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อประกอบธุรกิจระหว่างเรียน จำนวน 3 โครงการ เพื่อเยี่ยมเยือนและติดตามผล การดำเนินโครงการของนิสิต   ณ อำเภอเมืองและอำเภอกันทรวิชัย  เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เขียน:

ความเห็น (0)