อนุทิน 31382 - Dr.Anongpanuch

Dr.Anongpanuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ทีมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   ได้ออกเยี่ยมโครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อประกอบธุรกิจระหว่างเรียน จำนวน 3 โครงการ เพื่อเยี่ยมเยือนและติดตามผล การดำเนินโครงการของนิสิต   ณ อำเภอเมืองและอำเภอกันทรวิชัย  เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เขียน 19 Jan 2009 @ 23:00 ()


ความเห็น (0)