อนุทิน 31363 - มะปรางเปรี้ยว

ไปสอนวิชา e-commerce อ.จันบอกให้น้องๆ ทำเทส เกี่ยวกับ Personalization โดยใช้ระบบ GotoKnow.org เป็นสภาพแวดล้อมให้น้องลองหาเกณฑ์ในการที่ทำระบบนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เขียน 19 Jan 2009 @ 16:33 ()


ความเห็น (0)