อนุทิน 31328 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

วันพรุ่งนี้ไป ภูเก็ต ไปร่วมพิธีรับพัตรสมณะศักดิ์ของผู้ทีได้รับตำแหน่งต่างๆ  ไปกับคณะของคุณจิต บ้านทับช้าง อ.นาทวี

เขียน 18 Jan 2009 @ 23:59 ()


ความเห็น (0)