อนุทิน 31328 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

  ติดต่อ

วันพรุ่งนี้ไป ภูเก็ต ไปร่วมพิธีรับพัตรสมณะศักดิ์ของผู้ทีได้รับตำแหน่งต่างๆ  ไปกับคณะของคุณจิต บ้านทับช้าง อ.นาทวี

  เขียน:  

ความเห็น (0)