อนุทิน 31293 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

งานที่เร่งสุดที่จะทำตอนนี้ คือ การสรุปงานวิจัยที่ได้ทุนวิจัย เรื่อง

ผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วย

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ฝ่ายวิจัยเร่งรัดให้ส่งภายในปีใหม่นี้ค่ะ

เขียน 18 Jan 2009 @ 17:19 ()


ความเห็น (0)