อนุทิน 31292 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

@31277 ข้อมูลส่วนตัวถูกเปิดเผยทางอินเทอร์เน็ต น่าจะเป็นเพราะหน่วยงานของรัฐไม่มีนโยบายและไม่มีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างของอินทราเน็ตกับอินเทอร์เน็ตค่ะ

เขียน 18 Jan 2009 @ 17:13 () แก้ไข 18 Jan 2009 @ 17:14, ()


ความเห็น (0)