อนุทิน 31291 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ตอนนี้เหลืองานที่ยังไม่เสร็จ คือ เรื่องที่จะนำไปเล่า  ในการประชุม R2R  วันที่  6 กุมภาพันธ์  2552

การเล่าประสบการณ์ “R2R the success story  : กว่าจะถึงวันนี้

1.“การบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย (pain service)” 

โดย สุธันนี  สิจารึก และคณะฯ

2. “การประดิษฐ์วงจรยาสลบเพื่อใช้ในงานบริการวิสัญญีประจำวัน” 

 โดย รศ.วราภรณ์  เชื้ออินทร์ และคณะฯ

3. ผลของการใช้โปรแกรมวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด  

 โดย  อุบล จ๋วงพานิช และคณะฯ

ผู้ดำเนินรายการ :  ศ.สมบูรณ์  เทียนทอง

เขียน 18 Jan 2009 @ 16:35 () แก้ไข 18 Jan 2009 @ 17:17, ()


ความเห็น (0)