อนุทิน 31290 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

วันหยุด เป็นเวลาทำงานที่คั่งค้างทุกอย่างให้เสร็จ เราทำสื่อการสอนหลักสูตรเคมีบำบัดเรื่อง

สมรรถนะและบทบาทของพยาบาลเคมีบำบัด

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

การให้ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

การนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

การทำหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดภาคปฏิบัติ 5 วัน

ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว  อันที่จริงเราก็เริ่มทำมานานแล้ว เพิ่งจะสรุปจบวันนี้นี่เอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)