อนุทิน #31269

  ติดต่อ

เจ้าหนุ่มน้อยคอยถามมัคคุเทศก์

ฟังขอบเขตสมชื่อฤาไฉน

บ้านโพธิ์ทองน้องนี้มีอะไร

จักสานให้ส่งออกบอกทั่วกัน

  เขียน:  

ความเห็น (0)