อนุทิน 31269 - ครูจินศิลป์ภาษา

เจ้าหนุ่มน้อยคอยถามมัคคุเทศก์

ฟังขอบเขตสมชื่อฤาไฉน

บ้านโพธิ์ทองน้องนี้มีอะไร

จักสานให้ส่งออกบอกทั่วกัน

เขียน 18 Jan 2009 @ 10:07 ()


ความเห็น (0)