อนุทิน 31262 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ด้านการดูแลเรื่องสุขภาพ ต่อไปนี้ น่าจะดีขึ้น คนชนบทไม่ต้องเดินทางไกลๆแล้ว จากการสำรวจในปี 2551 พบว่ายังมี 48 อำเภอที่ไม่มีโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างระบบบริการสุขภาพ ให้ทุกอำเภอมีโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน อยู่ใกล้บ้าน สะดวกในการใช้บริการ  มีแผนก่อสร้างให้ครบทุกอำเภอภายใน พ.ศ. 2556
โดยสร้างเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ใช้งบประมาณแห่งละ 70 ล้านบาท ซึ่งรวมเครื่องมือแพทย์ด้วย โดยก่อสร้างปีละ 12 แห่ง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553

เขียน 18 Jan 2009 @ 09:24 ()


ความเห็น (0)