อนุทิน 31260 - pkaek

pkaek

กิจกรรมวันนี้ อ่านและพิจารณาผลงานวิชาการของพยาบาลที่จะขอตำแหน่งชำนาญการระดับ8(ส่งมาจากต่างสถาบัน) ซึ่งเราในฐานะพยาบาลชำนาญการระดับ8 ต้องมีหน้าที่ประเมินผลงานที่แสดงความเป้นผู้ชำนาญการและจริยาบรรณของผลงาน ซึ่งทางหน่วยงานต้นสังกัดของพยาบาลท่านนี้ ส่งมาตั้งแต่วันที่24พย.2551และกำหนดให้ส่งกลับภายในวันที่23มค.2552

ตรงนี้ดี กำหนด 2 เดือนให้เวลา เพราะอันที่จริงเราต้องค่อยๆอ่านและพิจารณา ภาระงานอื่นที่มากอยู่แล้วก็ต้องทำควบคู่กันไป

คาดว่าตนเองน่าจะบริหารเวลาได้ ความรู้สึกอย่างหนึ่ง คือ ภูมิใจ อิ่มใจที่เรามีส่วนช่วยวิชาชีพให้ก้าวหน้า

เขียน 18 Jan 2009 @ 08:43 ()


ความเห็น (0)