อนุทิน 31243 - มะปรางเปรี้ยว

งานค่อนข้างด่วน

  • รายงานความคืบหน้า 6 เดือนสำหรับเรื่องเรียน
  • แผนดำเนินงานปรับ mental model เว็บม.อ.
  • แผนดำเนินงานจัด F2F Blogger ภาคใต้
  • แผนดำเนินงานเก็บข้อมูลปรับปรุงระบบเพิ่มเติม
เขียน 17 Jan 2009 @ 20:43 () แก้ไข 17 Jan 2009 @ 20:43, ()


ความเห็น (0)