อนุทิน 31242 - สุชาวดี

วันที่ใครๆก็ให้ความสำคัญ

             การเป็นครู

การเป็นครูนั้นไซร้ไม่ลำบาก     

แต่สอนดีนั้นยากเป็นหนักหนา

เพราะต้องใช้ศิลปวิทยา

อีกมีความเมตตาอยู่ในใจ

จากหนังสือ  ความดีนั้นไม่ตาย ของ ม.ล.ปิ่น  มาลากุล

ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ของสังคมและประเทศชาติ

เขียน 17 Jan 2009 @ 20:32 ()


ความเห็น (0)