อนุทิน 31234 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

จงแต่งเรือนกายแต่พอดูงาม แล้วนำเวลาที่เหลือมาแต่งเรือนใจ...

 เรือนกายนี้หากรู้จักนำเครื่องนุ่มห่มที่พอเหมาะ พอสม พอดี เรือนกายนี้จักงดงาม
ส่วนเรือนใจนั้น หากเจ้าของรู้จักนำธรรมะมาแต่งมาแต้ม โดยหมั่นชะล้างความโลภ ความโกรธ และความหลง เรือนใจนั้นจัก "สะอาด ประเสริฐ บริสุทธิ์และสิ้นสุดแห่งความเห็นแก่ตัว"

เขียน 17 Jan 2009 @ 19:17 ()


ความเห็น (0)