อนุทิน 31226 - สีตะวัน

สีตะวัน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้วันหยุด..(ทั้งที)..หัวหน้านัดประชุมอสม. เช้า บ่าย ช่วงละ 3 หมู่บ้าน เนื่องจากห้องประชุมเล็ก และถ้าประชุมรวมกันมาก ๆ อสม. บางคนที่นั่งด้านหลัง หรือด้านนอกห้องประชุม จะไม่เข้าใจ เมื่อชี้แจงเรื่องงาน และที่สำคัญวันนี้จะมีการขอความคิดเห็นเรื่องการจัดงานวันอสม. ( 20 มีนาคม 2552) ด้วย

ช่วงเช้า..นัดช่างไฟฟ้ามาดูแลระบบไฟที่บ้าน ตอนแรกคาดว่าพอช่างมาแล้วจะไปร่วมประชุมอสม. แต่เมื่อช่างประเมินจุดที่ต้องซ่อมแล้วสรุปว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายจุด จึงต้องคอยอยู่ดูแล และช่วยช่างตัดสินใจว่าทำจุดใดบ้าง และอย่างไร...จึงโทรฯแจ้งหัวหน้า ฯ ขอตัวช่วงเช้า...

บ่ายมาร่วมประชุมกับอสม. มีอสม. หมู่ 3 หมู่ 8 หมู่ 10 มาร่วมประชุมทุกคนอย่างพร้อมเพียง การดำเนินการประชุมโดยพี่ต้อม นวก. สาธารณสุข คนเก่งประจำสอ. ของเรา ชี้แจงเรื่องการจัดทำทะเบียนสุขภาพบุคคลประจำครอบครัว การประเมินดัชนีมวลกาย การวัดรอบเอว สุขาภิบาลในครอบครัว งานสำรวจลูกน้ำยุงลาย การทำบัตรทอง

ผู้เขียน...ช่วยเสริมเรื่องการตรวจวัดความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซ้อน มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม การดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ การสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง ชมเชย และให้กำลังใจในการทำงานของอสม.

สุดท้ายหัวหน้า ก็จบด้วยการปรึกษาเรื่องการจัดงานวันอสม. ในงานจะมีการมอบเข็ม และเกียรติบัตรให้อสม.  โดยงานจะจัดแบบงานบอลล์  มีการขายบัตรให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปมาร่วมงานด้วย ก็ให้อสม. โหวตเสียงเรื่องอาหารโต๊ะจีนจะใช้ชุดละเท่าไร จะจัดวันไหน ...มติตกลงว่าให้ทำเหมือนอสม. ม. 2 ม. 5 และม. 6  ที่ประชุมในช่วงเช้า...แหะ แหะ ..พอดีลงมาทำกิจกรรมอย่างอื่น...จึงไม่ได้ฟังว่าเขาสรุปกันว่าอย่างไร..

พรุ่งนี้นัดมาประชุมอีก 2 หมู่บ้าน คือหมู่ 4 และหมู่ 7 ...และพรุ่งนี้ได้อยู่เวรเช้า-บ่าย...คงจะได้รายละเอียดมากกว่านี้ ...

 

เขียน 17 Jan 2009 @ 18:06 () แก้ไข 17 Jan 2009 @ 18:07, ()


ความเห็น (0)