อนุทิน 31208 - Sasinand

  ติดต่อ

Slides After Quarterly Loss, Bailout  16-01-2008  ช่วงนี้ มีแ ต่ข่าว การขอเพิ่มทุน---กิจการขาดทุน---Bank of America  Corp.,ธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 1ในด้าน  สินทรัพย์ราคาหุ้นตกลง 14 percent หลังจาก การแ สดงผลขาดทุนเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปี 1991
แ บงค์ ออฟอเมริกา ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไปครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ จะเป็นครั้งที่สอง ที่จะขอรับเงินช่วยอีกครั้ง อย่างด่วนจี๋ 
น่าจะเป็นเพราะ ไปแบก Merrill Lynchไว้

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)