อนุทิน 31202 - อนุชิต

ตอนเช้าดูข่าวธรรมะ ท่านบอกว่าการจะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขนั้น ต้องทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว หมดจากกิเลสทั้งหมด ทั้งหลาย ทั้งปวง ทั้งกายและใจ ให้เรากำจัดกิเลสอย่างฉลาดโดยใช้สติและปัญญา

เขียน 17 Jan 2009 @ 14:43 ()


ความเห็น (0)