อนุทิน #31162


ทางรอดของโลกปัจจุบันนี้

มีอยู่ทางเดียวนี้เท่านั้น คือ เดินไปตามทางธรรม
การช่วยให้ทุกคนได้เดินไปตามทางธรรม
ย่อมเป็นกุศลอันใหญ่หลวงและสูงสุด
จาก ท่านพุทธทาส ภิกขุ
ครูผู้เสียสละเพื่อมวลมนุษย์

*


 

เขียน:

ความเห็น (0)