อนุทิน 31151 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันอาทิตย์ที่11 มกราคม 2552

ฉันไปเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษของสพท.สมุทรสาคร เพื่อเร่งรัด อัพผลการสอบ NT ของนักเรียนทุกโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนช่วงชั้นที่ 1,2 และ3 ของโรงเรียนขยายโอกาส และทำหน้าที่เป็นทีมงานคนหนึ่งในเวลาเดียวกัน ฉันทำหน้าที่พิธีกร ตลอดทั้งวัน จนจบการอบรม และนัดหมายการอบรมครั้งต่อไปคือ 25 มกราคม 2552 เปลี่ยนสถานที่อบรมจากเทศบาลสวนหลวง มาเป็นอบต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบนค่ะ วิทยากรวันนี้ คือ อ.ดร.นิสัย ผู้มีประสบการณ์ และค้นพบวิธีการสอนภาษาอังกฤษโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างลงตัว ท่านผลิตสื่อขึ้นมามากมายหลายตัว ล้วนน่าสนใจทั้งสิ้น หวั่นใจแต่เพียงว่าต้องวางโปรแกรม จัดเวลาศึกษามันอย่างจริงจัง

อีกประการที่น่าเป็นห่วงมากๆ ก็คือ โรงเรียนฉันไม่ส่งครูผูสอนเข้ารับการอบรมเลย ยกเว้นฉันคนเดียว  ...

การแก้ปัญหาจะบังเกิดผลดี ฉันคิดว่า น่าจะทำทั้งระบบ ไม่ใช่มาแก้ที่ปลายเหตุ ครูทุกคนไม่ควรทำตัวเป็นชาล้นแก้ว เติมอะไรก็ไม่รับ ไม่อร่อย เหมือนน้ำในบึงที่ไม่ได้ถ่ายเท ทั้งออก และเข้า

เด็กควรมีโอกาสได้รับการพัฒนาตั้งแต่เบื้องต้น

ปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกรักภาษา รักการเรียนรู้ตั้งแต่ยังเด็กอยู่ จึงจะดี ให้เขารูจักคิด ได้สัมผัส ได้ประสบการณ์ เพื่อช่วยให้เขาเกิดทางเลือกที่ดีในอนาคต

 

เขียน 16 Jan 2009 @ 15:55 () แก้ไข 17 Jan 2009 @ 10:22, ()


ความเห็น (0)