อนุทิน 31151 - krutoiting

  ติดต่อ

วันอาทิตย์ที่11 มกราคม 2552

ฉันไปเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษของสพท.สมุทรสาคร เพื่อเร่งรัด อัพผลการสอบ NT ของนักเรียนทุกโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนช่วงชั้นที่ 1,2 และ3 ของโรงเรียนขยายโอกาส และทำหน้าที่เป็นทีมงานคนหนึ่งในเวลาเดียวกัน ฉันทำหน้าที่พิธีกร ตลอดทั้งวัน จนจบการอบรม และนัดหมายการอบรมครั้งต่อไปคือ 25 มกราคม 2552 เปลี่ยนสถานที่อบรมจากเทศบาลสวนหลวง มาเป็นอบต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบนค่ะ วิทยากรวันนี้ คือ อ.ดร.นิสัย ผู้มีประสบการณ์ และค้นพบวิธีการสอนภาษาอังกฤษโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างลงตัว ท่านผลิตสื่อขึ้นมามากมายหลายตัว ล้วนน่าสนใจทั้งสิ้น หวั่นใจแต่เพียงว่าต้องวางโปรแกรม จัดเวลาศึกษามันอย่างจริงจัง

อีกประการที่น่าเป็นห่วงมากๆ ก็คือ โรงเรียนฉันไม่ส่งครูผูสอนเข้ารับการอบรมเลย ยกเว้นฉันคนเดียว  ...

การแก้ปัญหาจะบังเกิดผลดี ฉันคิดว่า น่าจะทำทั้งระบบ ไม่ใช่มาแก้ที่ปลายเหตุ ครูทุกคนไม่ควรทำตัวเป็นชาล้นแก้ว เติมอะไรก็ไม่รับ ไม่อร่อย เหมือนน้ำในบึงที่ไม่ได้ถ่ายเท ทั้งออก และเข้า

เด็กควรมีโอกาสได้รับการพัฒนาตั้งแต่เบื้องต้น

ปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกรักภาษา รักการเรียนรู้ตั้งแต่ยังเด็กอยู่ จึงจะดี ให้เขารูจักคิด ได้สัมผัส ได้ประสบการณ์ เพื่อช่วยให้เขาเกิดทางเลือกที่ดีในอนาคต

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)