อนุทิน 31149 - รัชดาวัลย์ วงษ์ชื่น(อิงจันทร์)

๒. ลืมไปว่า วันนี้ตื่นแต่เช้าเป็นพิเศษ ด้วยเป็นวันครู นอกจากจะรำลึกถึงพระคุณครูในสมัยเรียนระดับต่าง ๆ แล้ว ยังคิดถึงคนดีของฉัน...ในแง่ของบทบาทที่มีต่อครู ต่อสู้เพื่อวิชาชีพครู ถึงแม้จะไม่ได้เป็นครูที่สอนในโรงเรียนในชั้นเรียน แต่เค้าก็มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูสูงมาก ควรค่าแก่การระลึกถึงในฐานะครูคนหนึ่ง...วันครูขอคารวะครูผู้สร้างชาติ...ครูผู้สาดแสงธรรมนำใจใส...ครูของคนรากฐานงานสร้างไทย...ครูผู้ให้ผู้สั่งสมอุดมการณ์...ครูเครือข่ายไทยรักชาติองอาจนัก...ครูสร้างหลักวิทยุไทยได้สื่อสาร...ครูภาษาใครก็ว่าปรมาจารย์...ด้านกลอนกานท์ท่านเลิศนักประจักษ์ใจ...ครูสร้างคนบนถนนคนสร้างชาติ...ครูผู้วาดนโยบายให้ไสว...ครูผู้ถางทางสู้เพื่อครูไทย...ครูยิ่งใหญ่ในใจครูทุกคน...ครูวิโรจน์...จึงคือครูผู้สรรค์สร้าง...ครูวิโรจน์...คือแบบอย่างทางฝึกฝน...ครูวิโรจน์...คือครูดีศรีชุมชน...ครูวิโรจน์...ครูคนดีศรีแผ่นดิน

เขียน 16 Jan 2009 @ 15:41 ()


ความเห็น (0)