อนุทิน #31133

@31086 Data mining ของ G2K ก็น่าจะเป็น lab ได้สำหรับการหัดวิเคราะห์ข้อมูล

หรือใช้เป็นฐานสำหรับงานวิจัยทางสังคมวิทยาก็น่าจะได้เช่นกัน

เขียน:

ความเห็น (0)