อนุทิน 311 - อ.อาลัม

  • ประชุมเสร็จเวลา ๑๖.๒๐ น.
  • เป็นการประชุมที่สนุก ได้แนวทางแก้ไขปรับปรุงที่ดีและมีประโยชน์
  • อาหารเที่ยงวันนี้ อร่อยมากครับ เป็นอาหารที่น้องๆเจ้าหน้าที่เตรียมมา เราทานกันอย่างสมาชิกในครอบครัว ครับครอบครัวกองกลาง
เขียน 11 Apr 2008 @ 16:26 ()


ความเห็น (0)