อนุทิน 31035 - Sasinand

Sasinand

เห็นใจรัฐบาล ที่พยายามทุกวิถีทาง ให้คนเอาเงิินออกมาใช้ @31025
ปัญหาของประเทศเกิดจากเงินฝากที่มีมากกว่าเงินกู้ คนไม่ค่อยยอมใช้เงิน เพราะความกลัว  เพราะความไม่มั่นใจ

ดังนั้น รัฐบาลต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่น เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ มีการใช้จ่ายเงิน ธนาคารพาณิชย์ต้องยอมปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งยอดหนี้สินต่อทุนของไทยยังอยู่ระดับต่ำเมื่อเทียบหลายประเทศ
อีกไม่นาน ดอกเบี้ยเงินกู้น่าจะลดลงอีกหน่อย

เขียน 14 Jan 2009 @ 22:05 () แก้ไข 15 Jan 2009 @ 08:37, ()


ความเห็น (0)