อนุทิน 31022 - Panuch

  ติดต่อ

งานแนะแนวฯ  กองกิจการนิสิต  ได้จัดประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ทุกคณะ  เพื่อปรึกษาหารือและสรุปประมวลผลกิจกรรมวัดใจวัยรุ่นกับกองกิจ พร้อมหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมในภาคเรียนต่อไป  ณ กองกิจการนิสิต มมส  เวลา 13.30-15.30 น.

  เขียน:  

ความเห็น (0)