อนุทิน 31022 - Panuch

Panuch

งานแนะแนวฯ  กองกิจการนิสิต  ได้จัดประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ทุกคณะ  เพื่อปรึกษาหารือและสรุปประมวลผลกิจกรรมวัดใจวัยรุ่นกับกองกิจ พร้อมหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมในภาคเรียนต่อไป  ณ กองกิจการนิสิต มมส  เวลา 13.30-15.30 น.

เขียน 14 Jan 2009 @ 21:23 ()


ความเห็น (0)