อนุทิน 31003 - สีตะวัน

สีตะวัน

นโยบายการทำงานสาธารณสุขเปลี่ยนไป๋...เน้นการสร้างสุขภาพมากกว่า ซ่อมสุขภาพ ...แต่คนไข้ก็ยังมาก และพฤติกรรมสุขภาพยังไม่เปลี่ยน .. กินมาก ออกกำลังกายน้อย การกินเลี้ยงแบบมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีทั้งปี สุรา ยาเสพติดลามไปถึงนักเรียนประถม..เหล่านี้เป็นโจทก์ที่ท้าทายในงานสาธารณสุขยุคใหม่..ไหมนะ

  • วันนี้เช้าตรวจผู้ป่วยที่สอ. 18 ราย ส่งต่อ 1 ราย ทำแผล 6
  • เที่ยงร่วมงานทำบุญปราสาท (ผู้ป่วยเบาหวานในหมู่บ้านที่ดูแล)เยี่ยมผู้ป่วยอัมพาต 1 ราย ถ่ายรูปให้เพื่อทำบัตรผู้พิการ ไปดูหมอลำซิ่งแก้บนข้างสอ. ...
  • บ่าย ทำทะเบียนงานวางแผนครอบครัวรายหมู่บ้าน สรุปแฟ้มเยี่ยมบ้านสรุปผลการตรวจแป๊บสเมียร์
  • เย็นอยู่เวร ตรวจผู้ป่วย 12 ราย อุบัติเหตุ 2 ราย 
  • ปล. 1 เมื่อวาน(อังคาร 13 ม.ค.52)ตรวจผู้ป่วย 17 ราย บ่ายหน.เรียกประชุมจนท. - วางแผนงาน 5 เสือของผู้ตรวจฯ ได้เป็นเสือตัวที่ 2 นักให้คำปรึกษารอบรู้อบอุ่น (อยากเป็นเสือตัวที่ 11 มากกว่า..อิ อิ) - ปรึกษาปัญหาพฤติกรรมบริการ - วางแผนปฏิบัติงานในชุมชน...   - นัดประชุมอสม. เตรียมความพร้อม..การทำงานในหมู่บ้าน (อีกครั้ง) 
  • ปล. 2วันจันทร์ (12 ม.ค. 52) เช้า นัดคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตประชาชน ม. 9 40 ราย ทำทะเบียนตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ..ปริ๊นเตอร์ใช้ไม่ได้ ..แป่วบ่ายไปร่วมงานศพผู้ป่วยเบาหวานในหมู่บ้านที่ดูแล (ม.9 )บ่ายเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนประถม/มัธยมให้สสจ. ให้ความรู้สุขบัญญัตินักเรียนป. 5 ครูเล่าให้ฟังถึงเรื่องนักเรียนติดยาและดมกาว (วางแผนเรื่องการเยี่ยมบ้านต่อ...เป็นลูกอสม.ด้วย)

 

เขียน 14 Jan 2009 @ 18:53 () แก้ไข 14 Jan 2009 @ 19:13, ()


ความเห็น (0)