อนุทิน 30993 - แฮร์รี่

สิ่งที่ทำวันนี้

- ติดรูปในระเบียนผลการเรียน ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย

- ตรวจสอบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย

- พิมพ์ใบเสมือน รบ. ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย

- ลงทะเบียนคุมการยื่นหลักฐานขอจบการศึกษา ระดับ ม.ต้น,ม.ปลาย

เขียน 14 Jan 2009 @ 16:17 ()


ความเห็น (0)