อนุทิน 30984 - วาสนาอธิษฐาน

ในที่สุดก็ได้เริ่มลงมือทำในสิ่งที่คิดไว้อีกหนึ่งอย่าง  จะเ รียกว่าอะไรดี "อาสาสมัคร"  ของศูนย์บริการสาธาณสุข  หรือภาษาชาวบ้านคือ "สถานีอนามัย" ปกติเวลาทำงานของที่นี่คือ 8.30-16.30 น. (ไม่ได้ถามวันหยุด..ว่ามีวันหยุดหรือเปล่า..ต้องอย่าลืมถามนะ**) ศูนย์นี้มีเจ้าหน้าที่ประจำ 3 คน คือ พยาบาล 1 และลูกจ้างชั่วคราว 2  ขึ้นตรงต่อเทศบาล  ปกติวันจันทร์จะมีคนไข้เยอะ ประมาณ 20 คน up ดังนั้นไม่ need คนมาก พี่พยาบาลว่าให้ช่วยงานโครงการที่กำลังจะทำดีกว่า คือการออกหน่วยเยี่ยมบ้าน  ซึ่งจะไปเดือนละ 1-2 ครั้ง เน้นงานป้องกัน จึงสรุปให้เบอร์โทร.ไป และขออนุญาตพี่เค๊าไว้ว่าจะขอเขียนบันทึกการทำงานนี้ลงในอินเตอร์เน็ต พี่อนุญาติด ้วยวาจาแต่ต้องระวังเรื่องการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย..

เขียน 14 Jan 2009 @ 15:00 ()


ความเห็น (0)