อนุทิน 30975 - มะปรางเปรี้ยว

เช้านี้มีคุยงานกับสำนักวิจัยและพัฒนา และกองประชาสัมพันธ์

คุยงานเสร็จก็มีจัดการ KV ต่อ

เขียน 14 Jan 2009 @ 11:46 () แก้ไข 14 Jan 2009 @ 11:46, ()


ความเห็น (0)