อนุทิน 30969 - บุณยกร

บุณยกร

ภาวนาคือการทำความดีทุกระดับให้เกิดขึ้นแล้วเจริญๆอยู่ตลอดไม่เสื่อมถอย หลักภาวนามีอยู่ ๗ ข้อคือ
๑.ทัสสนา (การเห็น)
๒.สังวรา (การสังวร-ระวัง)
๓.ปฏิเสวนา (การปฏิบัติ)
๔.อธิวาสนา (ความอดกลั้น)
๕.ปริวัชชนา (การเว้นรอบ)
๖.วิโนทนา ( ความบรรเทา)
๗.ภาวนา   (การอบรมให้มีให้เป็น)

ภาพประกอบจากอินเทอร์เนต

เขียน 14 Jan 2009 @ 11:05 ()


ความเห็น (0)