อนุทิน 30963 - เตวิชโช

  ติดต่อ

@30858 เห็นด้วยกับทีมงานที่ต้องการจะจำกััดตัวอักษรและภาพ

ในอนุทิน..ความจริงก็ทราบมาตั้งเริ่มใช้แล้วว่า อนุทินมีไว้สำหรับ

เขียนสั้นๆได้ใจความกระชับ แต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามทุกอย่าง

บางอนุทินที่ข้าพเจ้าเขียนทั้งภาพทั้งอักษรยาวเกินเลยไป..นึกเกรงใจทีมงานและสมาชิกผู้ใช้..คิดจะเปลี่ยนแปลงใหม่..ก็พอดีอ่านเจอเรื่องนี้..ก็ยินดี อนุโมทนาสาธุ

  เขียน:  

ความเห็น (0)