อนุทิน 30904 - wwibul

  ติดต่อ

@30900 เห็นด้วยกับประเด็นว่า "ขนาดตัวอักษรก็ควรมีขนาดปกติ ไม่ใหญ่เป็นหม้อแกงหรือเล็กเป็นขี้มด"

เห็น font ยักษ์หรือ font จิ๋วมาก ๆ ในอนุทินแล้วรู้สึกทำให้เสียสมดุลทางสุนทรียภาพอย่างรุนแรง 

  เขียน:  

ความเห็น (0)