อนุทิน 30899 - ภูสุภา

คุยกับเพื่อน เจ้าเก่า ให้

ให้...โอกาส อภัย ความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ เมตตา ฯลฯ แก่ผู้ที่ควรให้ หรือให้ทุกคนดี

ให้...โดยปราศจากเงื่อนไข

คุยไปถึง ทาน ศีล ภาวนา

ส่วนตัว อยากเพิ่มเติม..ความมุ่งมั่น คิด เพียร พยายามจนกว่า...

เขียน 13 Jan 2009 @ 17:09 () แก้ไข 13 Jan 2009 @ 17:09, ()


ความเห็น (0)