อนุทิน 30899 - ภูสุภา

  ติดต่อ

คุยกับเพื่อน เจ้าเก่า ให้

ให้...โอกาส อภัย ความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ เมตตา ฯลฯ แก่ผู้ที่ควรให้ หรือให้ทุกคนดี

ให้...โดยปราศจากเงื่อนไข

คุยไปถึง ทาน ศีล ภาวนา

ส่วนตัว อยากเพิ่มเติม..ความมุ่งมั่น คิด เพียร พยายามจนกว่า...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)