อนุทิน 30873 - มัทนา

มัทนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 1. เขียนบทความลงวารสารคณะ
 2. เขียนบทความลงวารสารทันตแพทยสภา
 3. เตรียมการสอนใน computer lab เรื่อง searching & retrieving evidence
 4. ช่วยกองทันตฯ กรมอนามัย ขัดเกลาเกณฑ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ
 5. เตรียมบรรยายเรื่อง การทำงานกับผู้สูงอายุ
 6. เตรียมบรรยายเรื่อง สาเหตุและวิธีการดูแลรักษาฟันผุรากฟัน
 7. เตรียทบรรยายเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะภายในช่องปากรวมทั้งกล้ามเนื้อรอบปากและใบหน้าหลังการสูญเสียฟัน ในคอร์สสอนใส่ฟันปลอมถอดได้
 8. revise คอร์สทันตกรรมผู้สูงอายุของป.ตรี
 9. เขียน book chapter ให้อ.ที่ปรึกษาเก่า
 10. co-advise งานวิจัยนศ.เรื่องการระงับ aspirin ก่อนการถอนฟัน
 11. ช่วยงานประกันคุณภาพของคณะ
 12. ช่วยงานคอร์ส health promotion
 13. ลงคลีนิกในเวลาเดือนนี้ 8 คาบพอ (24ชม.)

ลืมอะไรไปเปล่าหว่า.....

 

 

เขียน 13 Jan 2009 @ 12:41 () แก้ไข 13 Jan 2009 @ 12:42, ()


ความเห็น (0)