อนุทิน 30846 - อนุชิต

" อย่าให้การงาน มาทำลายมิตรภาพอันดีสำหรับเรา "

ก็คือ การอยู่ร่วมกัน เกิดความผูกพัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีไมตรีที่ดีต่อกัน สามัคคีต่อกัน อย่าให้งานเพียงชิ้นเดียว หรือไม่กี่ชิ้นมาทำลายก็คงไม่ใช่ เราต้องอาศัยการปรับตัวเข้าหากัน เข้าใจกัน

เขียน 13 Jan 2009 @ 09:00 ()


ความเห็น (0)