อนุทิน 30833 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้มีอาจารย์จบจากอังกฤษมารายงานตัวใหม่ คุยกันไปพักใหญ่ สิ่งหลักๆ ที่บอกก็คือให้เขาเร่งไปเรียนปริญญาเอกให้เร็วที่สุด งานส่วนอื่นๆ ค่อยมาทำหลังจากจบปริญญาเอกแล้ว เขาเองก็มีความตั้งใจที่จะเรียนปริญญาเอกซึ่งเป็นเรื่องที่ดี

มีอาจารย์ใหม่ๆ ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหลายคนที่สอนอย่างเดียว งานวิจัยก็ไม่มี อยู่หลายปีแล้วก็ไม่มีแววว่าจะไปเรียนปริญญาเอก งวดประเมินคราวนี้อาจต้องขอเชิญมาคุยกันแล้ว เพราะอย่างไรสัญญาจ้างอาจารย์พนักงานคือปีต่อปี ถ้าไม่มีวุฒิปริญญาเอกหรือตำแหน่งทางวิชาการก็คงไม่ได้

เขียน 12 Jan 2009 @ 21:20 () แก้ไข 12 Jan 2009 @ 21:22, ()


ความเห็น (0)