อนุทิน 30826 - ภัทรานิษฐ์

ภัทรานิษฐ์

               คิดบวกไม่ใช่คิดลบ

คิดให้บวกคิดให้เบาเราดียิ่ง

คิดให้จริงทำให้จังบังเกิดผล

คิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ทุกคน

คิดมองตนคนสำคัญมั่นความดี

เขียน 12 Jan 2009 @ 18:17 () แก้ไข 12 Jan 2009 @ 18:20, ()


ความเห็น (0)