อนุทิน #30826

               คิดบวกไม่ใช่คิดลบ

คิดให้บวกคิดให้เบาเราดียิ่ง

คิดให้จริงทำให้จังบังเกิดผล

คิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ทุกคน

คิดมองตนคนสำคัญมั่นความดี

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)